Stockholm Nyheter

Frihandelns fångar

Rikard Allvin talade om sin bok Frihandelns fångar, Tranströmerbiblioteket 21/2. Han berättade om att företag använder EU-avtal för att stoppa lagstiftning som de ogillar, åtgärder för bättre folkhälsa, bättre miljö eller mindre klimatstörande konsekvenser!...

Årsmöteshandlingar 2023

Den 9 mars 19.00 i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40  (Du som tar dig dit kollektivt har att välja på buss 2 eller 57 mot Sofia) Du som vill delta får gärna anmäla det snarast, så...

Distanskurs om EU

Tips på distanskurs på Kvarnby folkhögskola. Men om du vill gå en fysisk kurs, kvällstid eller helg, med början efter Storstockholms årsmöte 9 mars, i mitten/slutet av mars, och bor i Storstockholm, anmäl dig...

Årsmöte 2023

Kallelse till Folkrörelsen Nej till EU Storstockholms årsmöte den 9/3 som börjar 19.00, motionsstopp 16/2 12.00 och efterlysning från valberedningen. Folkrörelsen Nej till EU Storstockholms årsmöte den 9/3 kl. 19.00 i Solidaritetshuset och därefter inledning/anförande av Christer Lundgren följt av en...

Föreläsning: Frihandelns fångar

Under de senaste tio åren har EU och Sverige gått i bräschen för en rad nya frihandelsavtal. Demokratisk lagstiftning ska förhandsgranskas, genomförda avregleringar och privatiseringar låsas fast, och utländska investerare kan stämma stater som...

Remissvar: Nej till medlemskap i Nato

 Remissvar  Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24)  Folkrörelsen Nej till EU motsätter sig på det bestämdaste förslaget om att Sverige ska ansluta sig till Nordatlantiska försvarsorganisationen (NATO).   Beslutet om att ansöka om ett svenskt...

Trädgårdsmöte om EUs framtidsplaner

Den 19 juli arrangerade Folkrörelsen Nej till EU Storstockholm ett trädgårdsmöte om EUs framtidsplaner. Inledare var Jan-Erik Gustafsson, Folkrörelsen Nej till EU.Många förändringar kommer upp till beslut.Ett stort antal av åtgärderna avser att ge...

Uppvaktning av riksdagsledamot Amineh Kakabaveh

Uppvaktning av riksdagsledamot Amineh Kakabaveh för motion 2021/22:3 om folkomröstning om utträde ur EU från Mia Stubbendorff, Marie Ericsson och Peter Bylund, styrelsen Folkrörelsen Nej till EU Storstockholm.

Möte om EU:s framtidsplaner

Välkommen till trädgårdsmöte om EU:s framtidsplaner – Solidaritetshusets trädgård 19 juli kl. 16.00! Jan-Erik Gustafsson, Folkrörelsen Nej till EU, inleder och sedan samtal.För att veta hur mycket kaffe vi ska koka, vill vi att...