Stöd oss

Verksamheten bygger helt på medlemsavgifter
och frivilliga bidrag

Om inte medlemskap känns riktigt så kan ekonomiskt stöd ge ett värdefullt bidrag i kampen mot EMU och EU.

Stöd Nej till EU – Storstockholms lokalavdelning direkt genom att sätta in pengar på postgirokonto: 420 22 05 – 3 (Nej till EU i Stockholms län).