Vilka är vi

Styrelsen

Peter Bylund, ordförande, peter.bylund13555@gmail.com

Mats Nordlund, kassör, matsnor52@gmail.com

Mia Stubbendorffledamotmia.stubbendorff@gmail.com

Jan-Erik Gustafssonledamot, jan-erik.gustafsson@nejtilleu.se

Marie Ericsson, ledamot, marie.ericsson@nejtilleu.se

Thomas Fahlman, suppleant, thomaslkfahlman@gmail.com