Bli medlem

Bli medlem!

Verksamheten bygger helt på medlemsavgifter och frivilliga bidrag.

Nej till EU har distrikts- och lokalgrupper på många orter i hela Sverige där vi kan hjälpas åt i kampen mot EU och EMU.

Skriv till Storstockholms kansli för kontakt.
E-post: nejtilleu.sthlm@telia.com

Medlemskap söks i vår riksorganisation
Folkrörelsen Nej till EU